خدمات

جهاد كشاورزي


 

 

نام خدمت

نوع خدمت

 

 

صدور ، تمدید و صدور المثنی مجوزهای موافقت اصولی ، توسعه ، بهسازی و نوسازی ، تاسیس و بهره برداری دام ، طیور و شیلات

تعاملی

 

 

اصلاح مجوزهای تاسیس و بهره برداری دام ،طیور و شیلات

تعاملی

 

 

ابطال مجوزهای تاسیس ، بهره برداری و موافقت اصولی دام ، طیور و شیلات

تعاملی

 

 

تغییر نام مجوزهای تاسیس و بهره برداری دام ، طیور و شیلات

تعاملی

 

 

تغییر فعالیت مجوزهای بهره برداری دام ، طیور و شیلات

تعاملی

 

 

صدور ، تمدید و صدور المثنی مجوزهای توسعه ، تاسیس  و بهر برداری گلخانه و قارچ خوراکی

تعاملی

 

 

ابطال ، تغییر نام ، تغییر کشت و اصلاح مجوزهای تاسیس و بهره برداری گلخانه و قارچ خوراکی

تعاملی

 

 

صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت توزیع و پخش و فروشگاه آفت کش نباتی و کلینینک گیاه پزشکی، انسکتاریوم ، شرکت توزیع ، ضد عفونی و دفع افات نباتی

تعاملی

 

 

صدور تمدید و مجوز بهره برداری کلینینک گیاه پزشکی ، انسکتاریوم ، شرکت ضد عفونی و دفع آفات نباتی

تعاملی

 

 

 

امام خميني

رهبري

خامنه اي

رئيس جمهور

دولت
اوقات شرعي

آمار بازديد
کل بازدید کنندگان : 545818
بازدید کنندگان امروز : 155
بازدید کنندگان این صفحه : 2500
بازدید کنندگان آنلاین : 1
مدت زمان تولید صفحه : 0/5000