خدمات

ورزش و جوانان

 

عنوان خدمت

روش ارائه

 

 

سامانه صدور مجوز باشگاهای ورزشی

تراكنشي

 

 

سامانه ثبت تقاضا و صدور اعتبار سمن ها

تراكنشي

 

 

ستاد خبري

تعاملي

 

 

امام خميني

رهبري

خامنه اي

رئيس جمهور

دولت
اوقات شرعي

آمار بازديد
کل بازدید کنندگان : 131327
بازدید کنندگان امروز : 66
بازدید کنندگان این صفحه : 1462
بازدید کنندگان آنلاین : 1
مدت زمان تولید صفحه : 0/5469