خدمات

آب و فاضلابعنوان خدمت

روش ارائه

روند فروش انشعاب آب و فاضلاب

اطلاع رسانی

محاسبه حق انشعاب آب غیر مسکونی

اطلاع رسانی

محاسبه حق انشعاب آب مسکونی

اطلاع رسانی

محاسبه حق انشعاب فاضلاب مسکونی

اطلاع رسانی

هزینه تغییر نام-تغییر محل و استعلام محضر

اطلاع رسانی

هزینه نصب کنتور

اطلاع رسانی

دانلود فرم ها

اطلاع سانی

روند استعلام محضر

اطلاع سانی

روند اصلاح آدرس

اطلاع سانی

روند تست کنتور

اطلاع سانی

روند تعویض کنتور خراب

اطلاع سانی

روند تغییر قطر انشعاب

اطلاع سانی

روند تغییر کاربری

اطلاع سانی

روند تغییر محل کنتور

اطلاع سانی

روند تغییر نام مالک

اطلاع سانی

روند تفکیک واحد

اطلاع سانی

انشعاب فاضلاب

تراکنشی

برقراری مجدد

تراکنشی

پرداخت الکترونیک

تراکنشی

تست کنتور

تراکنشی

تعداد واحد

تراکنشی

تعویض کنتور / خرابی کنتور

تراکنشی

تغییر آدرس

تراکنشی

تغییر کاربری

تراکنشی

تغییر نام

تراکنشی

جابجایی کنتور

تراکنشی

جمع آوری انشعاب

تراکنشی

خرید انشعاب آب / فاضلاب

تراکنشی

درخواست استعلام محضر

تراکنشی

درخواست تغییر قطر

تراکنشی

شکایت

تراکنشی

کنتور فرعی

تراکنشی

اعلام شماره کنتور برای مشترکین درب بسته

تعاملی 

 

 

 

امام خميني

رهبري

خامنه اي

رئيس جمهور

دولت
اوقات شرعي

آمار بازديد
کل بازدید کنندگان : 136043
بازدید کنندگان امروز : 73
بازدید کنندگان این صفحه : 2046
بازدید کنندگان آنلاین : 2
مدت زمان تولید صفحه : 0/3906