خدمات

آب و فاضلاب شهريعنوان خدمت

روش ارائه  درخواست خدمات غیرحضوری تراکنشی  روند واگذاری انشعاب آب

اطلاع رسانی 

روند واگذاری انشعاب فاضلاب

اطلاع رسانی

 
 

روند تغییر قطر انشعاب

اطلاع رسانی

 
 

روند تفکیک کنتور

اطلاع رسانی

 
 

روند تغییر مکان کنتور آب

اطلاع رسانی  
 

روند نصب سیفون اضافی

اطلاع رسانی  
 

روند تغییر کاربری انشعاب آب

اطلاع رسانی  
 

روند پاسخ به استعلام مالکیت انشعاب آب

اطلاع رسانی  
 

روند تغییر مشخصات مشترکین آب و فاضلاب

اطلاع رسانی  
 

روند  تغییر تعداد واحد مسکونی مشترکین آب و فاضلاب

اطلاع رسانی  
 

روند  تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب آب

اطلاع رسانی  
 

روند آزمایش کنتورآب

اطلاع رسانی  
 

روند  تعویض کنتور آب

اطلاع رسانی  
 

روند قطع موقت ووصل انشعاب آب

اطلاع رسانی  
 

روند  جمع آوری یا ادغام انشعاب

اطلاع رسانی  
 

روند تسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضلاب

اطلاع رسانی  
 

روند درخواست بررسی صورتحساب مشترکین آب و فاضلاب

ااطلاع رسانی  
 

روند اعلام کارکرد کنتور

اطلاع رسانی  
 

روند مشاهده سوابق صورتحساب ها و پرداختی های مشترکین آب و فاضلاب

اطلاع رسانی  
 

روند فروش آب تانکری

اطلاع رسانی  
 

روند رسیدگی و رفع مشکلات ناشی حوادث آب و فاضلاب

اطلاع رسانی  
 

روند اطلاع رسانی قطع آب

اطلاع رسانی  
 

روند پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضلاب

اطلاع رسانی  
 

روند رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب

اطلاع رسانی  هزینه خدمات و آب بها

اطلاع رسانی

لیست دفاتر پیشخوان ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب

اطلاع رسانی  راهنمای درگاه های ارائه خدمات الکترونیکی

اطلاع رسانی

 
  دریافت فرم ها اطلاع رسانی  
  مصوبه وزارت نیرو در مورد تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب و شرایط عمومی آنها اطلاع رسانی  
  تعرفه هزینه های برقراری انشعاب آب و فاضلاب در شرکت های آب و فاضلاب شهری اطلاع رسانی  

 

 

 

 

امام خميني

رهبري

خامنه اي

رئيس جمهور

دولت
اوقات شرعي

آمار بازديد
کل بازدید کنندگان : 149201
بازدید کنندگان امروز : 130
بازدید کنندگان این صفحه : 2322
بازدید کنندگان آنلاین : 1
مدت زمان تولید صفحه : 0/7813