خدمات

توزيع نيروي برق

 

عنوان خدمت

روش ارائه

 

 

درخواست انشعاب

تراكنشي

 

 

درخواست تغيير تعرفه

تراكنشي

 

 

درخواست تغییر مکان داخلی کنتور

تراكنشي

 

 

نمایش اطلاعات و صورتحسابهای مشترک

تراكنشي

 

 

درخواست جمع آوری انشعاب

تراكنشي

 

 

درخواست تمدید پروانه

تراكنشي

 

 

درخواست تغییر مشخصات مشترک

تراكنشي

 

 

درخواست بررسی صورتحساب

تراكنشي

 

 

اعلام و پرداخت مانده بدهی انرژی مصرفی

تراكنشي

 

 

درخواست انشعاب

تراكنشي

 

 

درخواست تغيير تعرفه

تراكنشي

 

 

آمار کلان شرکت

اطلاع رسانی

 

 

تعرفه های جدید برق

اطلاع رسانی

 

 

توصیه های ایمنی

اطلاع رسانی

 

 

نکات اشعاب

اطلاع رسانی

 

 

 

 

 

امام خميني

رهبري

خامنه اي

رئيس جمهور

دولت
اوقات شرعي

آمار بازديد
کل بازدید کنندگان : 139606
بازدید کنندگان امروز : 60
بازدید کنندگان این صفحه : 1476
بازدید کنندگان آنلاین : 1
مدت زمان تولید صفحه : 0/4219