خدمات

شركت گاز

نام خدمت

نوع خدمت

اشتراک پذیری

اطلاع رسانی و تعاملی

تسویه حساب مشترکین

اطلاع رسانی

اصلاح قبوض مشترکین(اصلاح مبلغ) (لينك كمكي)

تراکنشی

رویت قبوض  (لينك كمكي)

تراکنشی

اعلام شماره کنتور

(شماره تلفن 3194 و شماره پيامكي 3000361211)

تراکنشی

اعلام آخرین بدهی (لينك كمكي)

(شماره تلفن 3194 و شماره پیامکی 3000361211)

تراکنشی

نصب علمک (انشعاب)

اطلاع رسانی

جابجایی علمک

اطلاع رسانی

قبض المثنی (لينك كمكي)

تراکنشی

تعویض کنتور

اطلاع رسانی

تغییر نام و آدرس مشترک

اطلاع رسانی

پاسخگویی به استعلام محضر

اطلاع رسانی

تفکیک و تجمیع اشتراک

اطلاع رسانی

تغییر ظرفیت (توسعه سیستم)

اطلاع رسانی

قطع موقت

اطلاع رسانی

وصل مجدد

اطلاع رسانی

رفع قطع گاز

اطلاع رسانی

رفع افت فشار مشترک (تعمیر یا تعویض رگولاتور)

اطلاع رسانی

توسعه شبکه

اطلاع رسانی

نشت یابی

اطلاع رسانی

وصل قطعی به علت بدهی

اطلاع رسانی

پرداخت بدهی

(شماره تلفن 3194)

تراکنشی

فسخ قرارداد

اطلاع رسانی

جمع آوری علمک

اطلاع رسانی

رسیدگی به شکایات (لينك كمكي)

تراکنشی و تعاملی

تغییر نوع مصرف مشترکین گاز

اطلاع رسانی

رفع اشکال قبض گاز

اطلاع رسانی

تست کنتور گاز

اطلاع رسانی

ارائه جزئیات محاسبه صورتحساب

اطلاع رسانی

 

 

 

امام خميني

رهبري

خامنه اي

رئيس جمهور

دولت
اوقات شرعي

آمار بازديد
کل بازدید کنندگان : 512661
بازدید کنندگان امروز : 65
بازدید کنندگان این صفحه : 25016
بازدید کنندگان آنلاین : 1
مدت زمان تولید صفحه : 0/7188