خدمات

ورزش و جوانان

 

عنوان خدمت

روش ارائه

 
 

ارائه اعتبارنامه تخصصی سمن جوانان

تعاملی

 
 

تمدید اعتبارنامه تخصصی سمن جوانان

تعاملی

 
 

اصلاح و تغییر اعتبارنامه تخصصی سمن جوانان

تعاملي

 
 

استعلام سوابق ورزشی افراد  براساس کد ملی

تراکنشی

 
 

صدور مجوز اعزام های برون مرزی

تراکنشی

 
 

صدور مجوز میزبانی رویدادهای بین المللی

تراکنشی

 
 

نظارت بر فرایند بیمه ورزشی

تراکنشی

 
 

 ارائه مجوز مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و تحکیم خانواده

تعاملی

 
 

صدور کارت خبرنگاری ورزشی

تعاملی

 
 

صدور ID کارت پوشش بازی های آسیایی

تعاملی

 
 

صدور پروانه فعالیت مکان ورزشی

تعاملی

 
 

تمدید پروانه فعالیت مکان ورزشی

تعاملی

 
 

ابطال پروانه فعالیت مکان ورزشی

تعاملی

 
 

صدور موافقت نامه اصولی با زمین

تعاملی

 
 

صدور موافقت نامه اصولی بدون زمین

تعاملی

 
 

رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و تخلفات

تراکنشی

 

 

 

امام خميني

رهبري

خامنه اي

رئيس جمهور

دولت
اوقات شرعي

آمار بازديد
کل بازدید کنندگان : 512690
بازدید کنندگان امروز : 94
بازدید کنندگان این صفحه : 2858
بازدید کنندگان آنلاین : 1
مدت زمان تولید صفحه : 0/5156