خدمات

آب و فاضلاب شهري

 عنوان خدمت

روش ارائه

  درخواست خدمات غیرحضوری تراکنشیراهنمای درگاه های ارائه خدمات الکترونیکی
اطلاع رسانی
 

روند واگذاری انشعاب آب

روند واگذاری انشعاب فاضلاب

روند تغییر قطر انشعاب

روند تفکیک کنتور

روند تغییر مکان کنتور آب

روند نصب سیفون اضافی

روند تغییر کاربری انشعاب آب

روند پاسخ به استعلام مالکیت انشعاب آب

روند تغییر مشخصات مشترکین آب و فاضلاب

روند  تغییر تعداد واحد مسکونی مشترکین آب و فاضلاب

روند تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب آب

روند آزمایش کنتورآب

روند تعویض کنتور آب

روند قطع موقت ووصل انشعاب آب

روند جمع آوری یا ادغام انشعاب

روند تسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضلاب

روند درخواست بررسی صورتحساب مشترکین آب و فاضلاب

روند اعلام کارکرد کنتور

روند مشاهده سوابق صورتحساب ها و پرداختی های مشترکین آب و فاضلاب

روند فروش آب تانکری

روند رسیدگی و رفع مشکلات ناشی حوادث آب و فاضلاب

روند اطلاع رسانی قطع آب

روند پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضلاب

روند رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

  هزینه خدمات و آب بها اطلاع رسانی
  لیست دفاتر پیشخوان

 اطلاع رسانی

ثبت پیشنهاد یا شکایت تراکنشی
امام خميني

رهبري

خامنه اي

رئيس جمهور

دولت
اوقات شرعي

آمار بازديد
کل بازدید کنندگان : 512677
بازدید کنندگان امروز : 81
بازدید کنندگان این صفحه : 4297
بازدید کنندگان آنلاین : 1
مدت زمان تولید صفحه : 0/5157