خدمات

حفاظت محيط زيست

نام خدمت

نوع خدمت

دفترچه شناسايي  شكارچي (ساچمه زني )

اطلاع رساني

بررسي وضعيت زيست محيطي واحدها در مرحله استعلام

تعاملي

بررسي نتايج خوداظهاري

اطلاع رساني

استعلام معادن در مناطق چهار گانه

تعاملي

استفاده از کتابخانه تخصصی اداره کل

اطلاع رساني

بازديد از موزه تاريخ طبيعي

اطلاع رساني

مجوز واردات باتري فرسوده

تعاملي

بازديد از مناطق تحت مديريت سازمان

اطلاع رساني

درخواست پروانه انتفاعي

اطلاع رساني

دفترچه شناسايي شكارچي (گلوله زني )

اطلاع رساني

بررسي شكوائيه ها

تراكنشي

بازديد و پايش دوره‌اي از واحدهاي صنعتي

اطلاع رساني

تاييد آزمايشگاههاي معتمد

اطلاع رساني

استعلام ديوار كشي باغات – هانگار كشاورزي – احداث استخر جمع آوري آب – اتاق كارگري

اطلاع رساني

استعلام احداث و بهره برداري دامداري و مرغداري ها

تعاملي

استعلام احداث و بهره برداري از واحد هاي خدماتي بين راهي

تعاملي

استعلام احداث و بهره برداري واحد هاي مجاز داخل شهري

تعاملي

استعلام احداث و بهره بردراي واحدهاي خدماتي گردشگري

تعاملي

استعلام احداث و بهره بردراي از واحد هاي بين راهي و مستقر در حريم

تعاملي

معرفي صنعت سبز

تعاملي

درخواست خسارت وارده توسط حیات وحش

اطلاع رساني

تکثیر و پرورش حيات وحش

اطلاع رساني

صادرات و واردات اجزای تنوع زیستی

اطلاع رساني

سامانه درخواست احداث باغ وحش

اطلاع رساني

سامانه سازمان های مردم نهاد (سمن ها) 

اطلاع رساني

 

 

 

امام خميني

رهبري

خامنه اي

رئيس جمهور

دولت
اوقات شرعي

آمار بازديد
کل بازدید کنندگان : 142465
بازدید کنندگان امروز : 89
بازدید کنندگان این صفحه : 34
بازدید کنندگان آنلاین : 1
مدت زمان تولید صفحه : 0/3750