خدمات

جهاد كشاورزي

نام خدمت

نوع خدمت

مجوز تولیدات گلخانه ای

تعاملی

مجوز گلها و گياهان زينتي

تعاملی

مجوز گياهان دارويي

تعاملی

مجوز محصولات تكثيري

تعاملی

مجوز محصولات باغي

تعاملی

مجوز محصولات علوفه اي

تعاملی

مجوز محصولات جاليزي

تعاملی

مجوز محصولات سبزي و صيفي

تعاملی

مجوز گلخانه کوچک مقیاس

تعاملی

مجوز پرورش قارچ دكمه اي

تعاملی

مجوز پرورش قارچ صدفي

تعاملی

مجوز پرورش شاه صدف

تعاملی

مجوز پرورش طیور

تعاملی

مجوز تولید كرم ابريشم

تعاملی

مجوز  پرورش شتر مرغ

تعاملی

مجوز ساير ماكيان

تعاملی

مجوز واحد جوجه كشي

تعاملی

مجوز پرندگان زينتي

تعاملی

مجوز طيور گوشتي

تعاملی

مجوز طيور تخمگذار

تعاملی

مجوز زنبور عسل

تعاملی

مجوز پرورش دام سنگین

تعاملی

مجوز پرورش دام سبک

تعاملی

مجوز پرورش سایر دام

تعاملی

مجوز پرورش آبزيان

تعاملی

مجوز تكثير و پرورش آبزيان

تعاملی

مجوز تكثير آبزيان

تعاملی

مجوز شركت توزيع و پخش آفتكش هاي نباتي سراسري و استاني

تعاملی

مجوز شركت توزيع و پخش آفتكش هاي نباتي سراسري و استاني

تعاملی

مجوز فروشگاه آفت كش نباتي

تعاملی

مجوز كلينيك گياهپزشكي،انسكتاريوم،شركت ضد عفوني و دفع آفات نباتي

تعاملی

مجوز صنايع تبديلي و غذايي

تعاملی

مجوز صنايع تبديلي شيلاتي

تعاملی

مجوز صنايع تبديلي باغي

تعاملی

مجوز خوراك دام، طيور و آبزيان

تعاملی

مجوز سردخانه و انبار

تعاملی

مجوز صنايع تبديلي دامي

تعاملی

مجوز صنايع تبديلي زراعي

تعاملی

مجوز ساخت كود ها و تركيبات ازته

تعاملی

مجوز تولید محصولات غذایی و آشامیدنی

تعاملی

دستورالعمل داخلی فرآیند لوله گذاری (ارائه در میز خدمت) تشکیل پرونده،طراحی و اجرا

اطلاع رسانی

دستورالعمل داخلی فرآیند تسهیلات بانکی (ارائه در میز خدمت)

اطلاع رسانی

دستورالعمل داخلی فرآیند تمدید دفترچه زنبورداری در میز خدمت

اطلاع رسانی

دستورالعمل داخلی فرآیند صدور مجوز کوچ زنبورداران در میز خدمت

اطلاع رسانی

دستورالعمل داخلی فرآیند صدور پروانه بهره برداری تشکل های خدمات مکانیزاسیون کشاورزی(شرکت فنی– تخصصی مکانیزاسیون) ارائه در میز خدمت

اطلاع رسانی

دستورالعمل داخلی فرآیند صدور پروانه تاًسیس تشکل های خدمات مکانیزاسیون کشاورزی(شرکت فنی– تخصصی مکانیزاسیون) ارائه در میز خدمت

اطلاع رسانی

 

 

 

امام خميني

رهبري

خامنه اي

رئيس جمهور

دولت
اوقات شرعي

آمار بازديد
کل بازدید کنندگان : 136011
بازدید کنندگان امروز : 41
بازدید کنندگان این صفحه : 960
بازدید کنندگان آنلاین : 5
مدت زمان تولید صفحه : 0/3750