خدمات

تامين اجتماعي

نام خدمت

نوع خدمت

دریافت لیست و حق بیمه کارفرمایان

تراكنشي

مشاهده سوابق بيمه شدگان

اطلاع رسانی

نوبت دهی اینترنتی مراکزدرمانی

تعاملي

ارائه برگ پرداخت غیرحضوری بیمه شدگان اختیاری و حرف و مشاغل آزاد

تراكنشي

ثبت درخواست و اعتراض بیمه شدگان وکارفرمایان

تعاملي

پرداخت غرامت دستمزد برای بیمه شده تامین اجتماعی

تعاملي

پرداخت کمک هزینه ازدواج برای بیمه شده تامین اجتماعی

تعاملي

پرداخت کمک هزینه بارداری برای بیمه شده تامین اجتماعی

تعاملي

پرداخت کمک هزینه پروتز و اروتزها برای بیمه شده تامین اجتماعی

تعاملي

پرداخت کمک هزینه سفر برای بیمه شده تامین اجتماعی

تعاملي

پرداخت کمک هزینه کفن و دفن برای بیمه شده تامین اجتماعی

تعاملي

ارائه فیش حقوق و احکام افزایش سالانه به مستمری بگیران تامین اجتماعی

اطلاع رسانی

نوبت دهی شعب

تعاملي

نمایش بدهی کارفرمایان

اطلاع رسانی

پیگیری مکاتبات

اطلاع رسانی

اعلام درخواست بیمه  ایرانیان خارج ازکشور

تعاملي

مرکز ارتباطات مردمی

تعاملي

ارتباط مستقیم با مدیر عامل سازمان

تعاملي

فهرست خدمات سازمان

اطلاع رسانی

 

 

امام خميني

رهبري

خامنه اي

رئيس جمهور

دولت
اوقات شرعي

آمار بازديد
کل بازدید کنندگان : 142501
بازدید کنندگان امروز : 125
بازدید کنندگان این صفحه : 264
بازدید کنندگان آنلاین : 2
مدت زمان تولید صفحه : 0/3594