خدمات

بازرگاني و بازارهاي مالي

قرار گرفتن شهر قم درمسير ارتباطی تعداد زيادی از استان های جنوبی ، مرکزی و غربی کشور با تهران از نظر بازرگانی موقعيت ويژه‎ای را برای اين شهر فراهم نموده است و با سرمايه‌گذاری و بهره گيری مناسب از اين پتانسيل و مزيت نسبی توسعه اقتصادی و اجتماعی استان سريع می شود.

واردات :

بيشترين مقدار واردات انواع کالا از گمرکات استان قم . مربوط به کالاهايی از قبيل: محصولات صنايع شيميايی مواد پلاستيکی، فلزات معمولی و ماشين آلات می باشد و ارزش واردات اين کالاها در سال 1390حدود 5450232 ميليون ريال بوده است.

صادارات :

در بخش صادرات کالا از گمرکات استان (براساس آخرين آمار) بيشترين مقدار مربوط به محصولات معدنی ، محصولات صنايع شيميايی ، خمير چوب و کفش و ... می باشد که به لحاظ ارزش صادراتی کالا در سال 1390 حدود 1316040ميليون ريال بوده است.

انبارها و سيلوها :

وجود واحدهای سيلو به ظرفيت 110000 تن به همراه 3 سردخانه فعال توانايی های ذخيره و نگهداری موجود در استان هستند.

واحدهای بانکی:

تعداد شعب بانک ها در پايان اسنفد ماه 1390 در حدود 278 شعبه بوده است و تعداد انواع سپرده های اين بانک ها در پايان 1390 تقريبآ 4127383بوده که ارزش آن ها 34762 ميليارد ريال است . هم چنين تعداد تسهيلات داده شده در اين سال به بخش غيردولتی 136512 و ميزان اين تسهيلات 20517 ميليارد ريال بوده است . با توجه به آمارهای ارايه شده توسط بانک ها نوسانات سپرده گذاری و همچنين ميزان پرداخت تسهيلات در چندين سال گذشته رو به صعود و افزايش بوده است.

بيمه :

چهار شرکت بيمه‎ای مهم کشور (آسيا ، ايران، البرز، دانا) به صورت فعال و با رشدی قابل قبول در سطح استان به فعاليت می پردازند و انواع بيمه‎نامه های آتش سوزی، اتومبيل، باربری، حوادث، درمانی، عمر، شخص ثالث، مهندسی و ساير موارد را برای افراد حقيقی و حقوقی صادر می‎نمايند بر اساس سالنامه آماری استان قم در سال 1390، تعداد بيمه نامه های صادره از اين چهار شرکت 290111 بوده است که نسبت به سال های قبل رشته قابل قبولی داشته است. بيشترين حجم اين بيمه ها به ترتيب مربوط به شخص ثالث حوادث آتش سوزی و عمر بوده است که ميزان حق بيمه عايد شده توسط اين چهار شرکت 709807 ميليون ريال و تعداد خسارت پرداختی توسط آن ها 48631عدد بوده است.

امام خميني

رهبري

خامنه اي

رئيس جمهور

دولت
اوقات شرعي

آمار بازديد
کل بازدید کنندگان : 521737
بازدید کنندگان امروز : 9
بازدید کنندگان این صفحه : 3321
بازدید کنندگان آنلاین : 1
مدت زمان تولید صفحه : 0/4844