خدمات

امور زيربنايي

برق

ميزان مصرف برق استان در سال 1390 حدود 22344 هزار مگاوات ساعت بود. سهم برق مصرفی بخش های خانگی, صنعتی, تجاری به ترتيب برابر 51/33، 12/25، 6/8 درصد بوده است .
وضعيت توليد برق در نيروگاه سيکل ترکيبی قم در سال 1390نشان می‎دهد که اين نيروگاه با توليد 4478 هزار مگاوات ساعت برق يکی از مزيت های نسبی استان در راستای توسعه اقتصادی و صنعتی است.

نفت و گاز

ميزان مصرف نفت گاز استان در سال 1390 بالغ بر 646 ميليون ليتر و مصرف بنزين 358 ميليون ليتر و نفت سفيد 15 ميليون ليتر گزارش گرديده است.
تعداد مشترکين مصرف‎کننده گاز طبيعی در استان تا پايان سال 1390 بالغ بر 276784 مشترک بوده که 6/95 درصد مشترکين خانگی, 8/3 درصد مشترکين تجاری و نيم‎درصد را مشترکين صنعتی تشکيل داده‎اند. به عبارت ديگر اعظم صنايع استان از انرژی های ديگر استفاده می‎نمايند.


راه و ترابری

طول شبکه راه‎های تحت پوشش استان تا پايان سال 1390 معادل 646 کيلومتر می‎باشد که 167 کيلومتر آن آزاد راه و مابقی شامل راه‎های اصلی چهار خطه ـ عريض ـ معمولی و راه‎های فرعی آسفالته و همچنين طول راه‎های روستايي استان 1020 كيلومتر كه شامل آسفالته، شوسه و خاكي مي باشد.

در سال 1390 تعداد 2175000 نفر مسافر و 3190000 تن بار توسط وسايل نقليه عمومي جابجا شده است.
مخابرات

ضريب نفوذ تلفن ثابت استان در سال 1390معادل 6/36 درصد و همچنين ضريب نفوذ تلفن همراه 0/78 درصد بوده است. تعداد تلفن ثابت منصوبه 513 هزار شماره و تعداد تلفن همراه اول واگذار شده 895 هزار شماره بوده است.
منابع و مصارف آب

حجم برداشت آب زيرزمينی در سال 1390 بالغ بر 36/364 ميليون‎متر مکعب بوده است و حجم آب استحصالی از منابع سطحی در همين سال حدود 462/57 ميليون‎متر مکعب گزارش شده است.


از نظر ترکيب مشترکين 4/94 درصد ميزان آب مصرفی مرتبط به واحدهای مسکونی و صنعتی می‎باشد. به عبارت ديگر 6/56 ميليون متر مکعب آب در سطح واحدهای صنعت مصرف گرديده است

امام خميني

رهبري

خامنه اي

رئيس جمهور

دولت
اوقات شرعي

آمار بازديد
کل بازدید کنندگان : 521736
بازدید کنندگان امروز : 8
بازدید کنندگان این صفحه : 3066
بازدید کنندگان آنلاین : 3
مدت زمان تولید صفحه : 0/4688