خدمات

ثبت احوال

نام خدمت

نوع خدمت

ثبت ولادت فرزندان اتباع ایرانی

اطلاع رسانی

ثبت ولادت فرزندان اتباع ایرانی خارج از کشور

اطلاع رسانی

 صدور شناسنامه(تعویض و المثنی)

اطلاع رسانی

تنظیم سند و صدور شناسنامه برای بانوان خارجی با همسر ایرانی

اطلاع رسانی

تنظیم سند و صدور شناسنامه جهت مشمولین ماده 979 قانون مدنی

اطلاع رسانی

تغییر نام

اطلاع رسانی

تغییر نام

تعاملی

تغییر نام خانوادگی

اطلاع رسانی

درخواست اصلاح سن

اطلاع رسانی

ثبت تغییر نشانی

تراکنشی

رسیدگی به درخواست از هیئت حل اختلاف

اطلاع رسانی

ثبت ازدواج به موجب اقرار نامه

اطلاع رسانی

صدور گواهی تجرد

اطلاع رسانی

صدور گواهی تجرد

تعاملی

ثبت فوت اتباع ایرانی و صدور گواهی فوت

اطلاع رسانی

ثبت فوت و صدور گواهی فوت ایرانیان خارج از کشور

اطلاع رسانی

ثبت فوت اتباع خارجی در ایران و صدور گواهی فوت

اطلاع رسانی

صدور کارت هوشمند ملی

تعاملی

استعلام الکترونیکی هویت

تعاملی و تراکنشی

شناسنامه و کارت شناسایی ملی پیدا شده

تعاملی

 

امام خميني

رهبري

خامنه اي

رئيس جمهور

دولت
اوقات شرعي

آمار بازديد
کل بازدید کنندگان : 486382
بازدید کنندگان امروز : 134
بازدید کنندگان این صفحه : 2121
بازدید کنندگان آنلاین : 1
مدت زمان تولید صفحه : 0/4844